მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ სიახლეები გალერეა პარტნიორები პროექტები კონტაქტი    
სიახლეები

ფონდი „საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრი“ (GCAD) დაარსდა 2006 წელს. „ფონდი“ წარმოადგენს არაკომერციულ იურიდულ პირს.

„ფონდის“ მიზნები და ამოცანები:
  • რეგიონის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, კერძოდ აგრობიზნესისა და სოფლის მეურნეობის პროგრესული წინსვლის ხელშეწყობა;
  • აგრობიზნესის, სოფლის მეურნეობისა და ამ სფეროსთან დაკავშირებული სხვა ეკონომიკური სფეროების განვითარებისთვის საქველმოქმედო ღონისძიებების ინიცირება;
  • მეცნიერული, საგანმანათლებლო, სოციალური, გარემოს დაცვისა და სხვა სფეორების განვითარებისთვის საქველმოქმედო ღონისძიებების ინიცირება.

„ფონდის“ კომერციული და სამეწარმეო ღონისძიებები შეიცავს და არ შემოიფარგლება შემდეგში:
  • კონსულტირება მეწარმეობასა და მენეჯმენტში;
  • ბაზრის კვლევის ჩატარება და საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა.


22 ნოემბერი, 2010
GCAD-სა და CNFA-საქართველოს შორის საფუძველი ჩაეყარა ურთიერთ თანამშრომლობას

5 ნოემბერი, 2010
გაიმართა ინგლისური ენის უფასო ექვსთვიანი პროგრამის 2009-2010 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთა სერთიფიკატების გადაცემის ცერემონიალი

4 ოქოტმბერი, 2010
ინგლისური ენის შემსწავლელი უფასო ექვსთვიანი კურსების დაწყების თარიღია- 2010 წლის 25 ოქტომბერი

20 სექტემბერი, 2010
ინგლისურის ენის შემსწავლელ უფასო კურსებზე მისაღები ტესტი